Dětská stomatologie

V naší ordinaci běžně ošetřujeme dětské pacienty. Prvním a základním principem je důvěra dítěte, která ovlivňuje další spolupráci při ošetření. Je dokázáno, že základ většiny fobií a stresů ze zubaře v dospělosti pramení z negativní zkušenosti u zubaře v dětském věku či mystifikací ze strany jejich rodičů nebo okolí. Proto se soustředíme na citlivý přístup k dětem, ale i informovanost zákonných zástupců dítěte.

Nepodceňujme prevenci u dětí

Právě u dětí je nejdůležitějším článkem péče o chrup prevence, která by měla být pro rodiče výchozím bodem. Do určitého věku dítěte je zdravý chrup malého pacienta právě výsledkem jejich péče. Ta začíná výchovou ke správné a účelné ústní hygieně, pokračuje přes výběr optimální stravy a životosprávy a končí pravidelnými prohlídkami u zubního lékaře.

Někdy je ale nutnost vystavit nespolupracující dítě zubnímu ošetření. Za této situace je možné v extrémních případech využít naší spolupráce s anesteziologem a ošetření provést v řízené analgosedaci. Naší snahou je ošetřovat malé pacienty tak, aby se k nám bez obav rádi vraceli i v dospělosti.