Endodoncie je dnes již samostatný obor, který se dynamicky rozvíjí. V zásadě řeší problémy, kdy zub ztratil svoji vitalitu a je nutno ošetřit a poté zaplnit jeho kořenové kanálky.

Nejčastějším důvodem k tomuto zákroku je infekce v zubu či jeho okolí, ale někdy to jsou i důvody protetické.

V naší ordinaci pracujeme s metodou rotačního opracování kořenového kanálku a jeho následného termokondenzačního plnění s užitím moderního přístrojového vybavení a materiálů. Kvalitní endodontické ošetření je základem pro zachování vlastního zubu i protetického pilíře.

Rotační opracování kořenových kanálků

Rotační opracování kořenových kanálků je součástí komplexního endodontického ošetření zubu a má tři základní fáze:

  1. Stanovení délky kořenového kanálku pomocí digitálně-impedančního měřícího přístroje (nebo pomocí digitálního RTG snímku).
  2. Sled velmi přesných nikl-titanových nástrojů, které rotačně a strojově kořenový systém zubu opracují.
  3. Po desinfekci a vysušení se kořenový kanálek zaplní termoplastickou hmotou – gutaperchou pomocí speciálního injektážního přístroje či
    kónicky profilovaných čepů. Je možné využít také unikátní termonosič, který zajistí rovnoměrné zaplnění touto kořenovou výplňovou hmotou.

Tento typ ošetření je pro svoji technologickou a časovou náročnost mimo úhradu pojišťovnou a je nutné ho plně hradit.

Standardní endodontické ošetření, které je hrazeno ze zdravotního pojištění, se dnes považuje odbornou veřejností za zastaralé a nedokonalé. Jeho provedením není možné dlouhodobě zaručit úspěch v ošetření zubu, proto jej naše zařízení nedoporučuje.