Pomocí zubních implantátů jsme schopni nahradit chybějící zuby nebo zajistit kotvení pro snímací náhrady. Výhodou ošetření pomocí implantátů je možnost rekonstrukce chybějícího chrupu pomocí korunkových či můstkových náhrad tam, kde dříve přicházela v úvahu pouze náhrada snímatelná.

Časy se mění a s nimi se mění i vývoj, materiál a celá technologie implantologického oboru. Úspěšnost dlouhodobé stability implantátu se dnes pohybuje okolo 95-98% v závislosti na použitém systému a zkušenosti operatéra, ale pouze tehdy, pokud je dodržen přísný chirurgický protokol a indikační logistika. Ošetření zubními implantáty je finančně nákladné vzhledem k neúčasti zdravotních pojišťoven na jejich úhradě. Pro toho, kdo si cení vlastního zdraví, zůstává přesto dostupné. Zubní implantát je nejčastěji použit při náhradě jednoho chybějícího zubu.

  • Zubní válcový implantát je více či méně tvarem i funkcí šroub. Vyroben je z téměř čistého titanu- grade IV, a proto je zaručena jeho vysoká biotolerance organismem. Zavedení tohoto šroubu je prováděno ambulantně v lokální anestezii a trvá i s přípravou maximálně jednu hodinu. Nejčastěji je zvolen postup bez okamžitého zatížení, a proto je ponechán v kosti pro hojení přibližně 6-10 týdnů. Poté je osazen tzv. suprastrukturou a korunkou. Variant tohoto ošetření je mnoho v závislosti na faktorech, které zákrok limitují. Nejčastěji je to nabídka kosti a anatomické limity, proto je každý zákrok specifický a individuální.
  • Další formy zubních implantátů mohou mít formu rozličných tvarů a velikostí, principy jejich užití jsou ale s válcovými implantáty podobné.
  • Miniimplantáty jsou speciálně vyvinuty pro podporu a stabilizaci snímacích náhrad. V naší praxi tyto fixtury používáme pouze jako dočasný prostředek pro fixaci snímatelných náhrad a jako dlouhodobé řešení je nedoporučujeme. Jejich další využití je např. v ortodoncii, kde se využívají jako kotevní pilíře pro posuny zubů. Pro zajištění retence snímatelných náhrad je nejvhodnější užít výhod klasických implantátů pro jejich vysokou variabilitu použití, dlouhodobou funkčnost a možnost výměny retenčních komponentů.

PRGF (frakce plasmy bohatá na růstové faktory)

Novinka v implantologiiPRGF představuje unikátní materiál získaný krevním odběrem pacienta před výkonem.