implantcent
imp9

Zavedení zubního implantátu probíhá v upravených ambulantních podmínkách ordinace na běžném stomatologickém křesle. Zákrok není bolestivý, protože probíhá v lokální anestezii, kterou je možné v případě potřeby rozšířit. Celková doba implantace odpovídá plánovanému rozsahu zákroku a v jednoduchých podmínkách při zavádění jednoho dentálního implantátu se pohybuje s přípravou okolo 30-45 minut. Na zavedení implantátu, tzv. fixtury se používá implantologický přístroj – unit Implant Centre2. Je to sofistikovaný přístroj, který sekvencí rotační preparace v kosti pomocí speciálních kalibrovaných kostních fréz vytvoří lůžko pro implantát, který se do připraveného místa zašroubuje.

Operační místo se sešije stehy, který se za týden odstraní. Poté se většinou nechá implantát v kosti hojit bez zatížení 3-4 měsíce. V případě, že zákrok je doplněn o další operační techniky, zvláště augmentační, je možné operační oblast ponechat ve fázi hojení déle. Po uplynutí doby nutné k přijetí implantátu, je možné zahájit výrobu protetické náhrady, která byla plánována, např. keramická korunka. Jakmile dojde k odevzdání protetické práce, je nutné o náhradu náležitě pečovat a dodržovat systém následné péče a pravidelných kontrol. Z obecného hlediska není vhodné v medicíně používat termíny jako je záruka nebo trvanlivost, přesto náhrada zubů implantáty dokáže plnit svoji roli mnoho let a často je limitována trvanlivostí protetické práce, která je na implantáty fixována.

Každý jsme jiný a každý máme zcela specifické podmínky, které zákrok v dentální implantologii ovlivňují a limitují. Pokud máte zájem o více informací, je možné si rezervovat nezávaznou konzultaci na implantologické téma, která je pro pacienty bez úhrady.