Protetická stomatologie

Protetická stomatologie se zabývá rekonstrukcí chrupu s cílem dosažení funkčního a estetického maxima. Návrh ošetření je vždy individuální a vychází z aktuálního stavu chrupu a orální hygieny. Velice často je finální protetické ošetření výsledkem několikaměsíční přípravy, kde se protíná většina výše uvedených stomatologických podoborů, a proto je tato cesta nejen dlouhá, ale také nákladná.

Naše pracoviště spolupracuje s nejlepšími stomatologickými laboratořemi, které respektují aktuální technologické trendy a materiály. Většinu protetických korunkových náhrad dnes vytváříme digitální CAD-CAM technologií. Současná protetická stomatologie navrhuje, aby náhrada chybějícího zubu či zubů byla dnes řešena pomocí implantátů tak, aby zbytečně nedocházelo k poškození vlastních a mnohdy i zcela zdravých zubů.

Typy protetických náhrad

  • Korunkové a můstkové náhrady nahrazují ztracené části zubu nebo i jednotlivé zuby. Jejich pilíři jsou nejčastěji endodonticky ošetřené pahýly zubů.
    Cílem je funkčně, tvarově a barevně imitovat vlastní chrup. Jako materiál těchto náhrad je použita keramika ve svých četných variantách nebo bezkovové řešení s využitím oxidu zirkonia.
  • Snímací náhrady je možno rozdělit na částečné a celkové.
    Částečné snímací náhrady nahrazují ztracené zuby a využívají ke svému kotvení zubů zbývajících. Celkové snímací protézy poté nahrazují všechny zuby v čelisti a principem jejich držení v ústech je adheze.
    Tento typ ošetření je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Nevýhodou těchto řešení je právě nutnost vyjímání a často také omezená schopnost pacienta tolerovat špatně držící náhrady v ústech. Častým východiskem jsou poté náhrady hybridní, které ke svému kotvení využívají konstrukci fixovanou na implantáty. Zde je ale nutno se na ošetření finančně podílet.
  • Náhrady kotvené na dentálních implantátech