Stomatologická chirurgie

Naše pracoviště má osvědčení specializované péče ve stomatochirurgii. Spolupracujeme také s řadou praktických stomatologů na péči o jejich pacienty, kteří chirurgický zákrok potřebují. 

Na základě doporučení od ošetřujícího zubního lékaře je možné se telefonicky objednat a v relativně krátké době výkon provést. Pokud jste na nějaký typ chirurgického zákroku objednáni, nebojte se. Náš tým udělá vše pro to, aby zákrok byl proveden v co nejkratší možné době a bezbolestně. Bojácným klientům nabízíme možnost ošetření v analgosedaci.

Nejčastěji jsou k nám pacienti doporučeni k extrakci neprořezaných zubů moudrosti, ale provádíme celé spektrum stomatochirurgických zákroků. Pokud jste na naše pracoviště odesláni, je vhodné se předem seznámit s charakterem výkonu. Každý chirurgický zákrok je popsán v dokumentu, který se nazývá Informovaný souhlas.

Každý informovaný souhlas se podepisuje digitálním biometrickým podpisem přímo před daným zákrokem v ordinaci.