Záchovná stomatologie

Jsme referenčním pracovištěm jedné z nejlepších světových dentálních firem GC Europe.

Záchovná stomatologie má za cíl zachovat Váš vlastní zub. Přestože má tento obor více jednotlivých podoborů, je nejčastějším problémem ošetření zubního kazu. Ošetření probíhá na přání pacienta tj. většinou v lokální anestezii. Finální ošetření poté končí zhotovením výplně, která může být z různých materiálů.

Výplně zubů

Nejčastějšími jsou dnes výplně z amalgámu, fotokompozitu nebo skloionomerního cementu. Naše pracoviště pracuje výhradně s nejkvalitnějšími a prověřenými materiály.

  • Výplně z fotokompozitu či ormocerů, tzv. bílé výplně, jsou za podmínky přesného pracovního postupu a používání nejnovějších materiálů dnes již rovnocennou náhradou amalgámu. Jejich největší užití je ve viditelných úsecích chrupu, kde jsou základním materiálem estetické rekonstrukční stomatologie. Tento druh výplní také není (až na výjimky) hrazen ze zdravotního pojištění.
  • Výplně z amalgámu jsou vhodné do postranního úseku chrupu, kde se využívá jejich výborných fyzikálních vlastností, esteticky ovšem nevyhovují. Na základě doporučení FDI (Světové stomatologické organizace) naše pracoviště používá zejména non gamma 2 amalgám. Oproti standardnímu amalgámu se vyznačuje delší životností, lepšími fyzikálními vlastnostmi, ale hlavně maximálně stabilizuje rtuťovou složku slitiny. Na tento materiál pojišťovna nepřispívá, a proto je nutné se na úhradě podílet.
  • Výplně ze skloionomerních materiálů jsou dnes využity zejména jako výplně dětského chrupu, podložky výše uvedených materiálů a jako výplně provizorní. Tento materiál používáme výhradně prefabrikovaný v originálních kapslích, kdy je možné zaručit naprostou přesnost namíchání.